Ứng dụng Mobile App cho Khách Hàng

Trải nghiệm tối ưu cho Khách hàng

Với các tính năng và giao diện thân thiện để khách hàng mua hàng chỉ với 3 nút chạm, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng

 • Doanh nghiệp chủ động đưa thông tin sản phẩm, khuyến mãi để thu hút khách hàng

 • Doanh nghiệp có thể gửi thông báo tới các tập khách hàng - Hình thức Marketing 0 đồng mà hiệu quả

Trải nghiệm MIỄN PHÍ

Ứng dụng Website/Mobile App cho Quản lý bán hàng

Quản lý doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi dễ dàng

Quản lý đơn hàng, khách hàng, hoạt động kinh doanh, phân tích hành vi mua của khách hàng, từ đó có các chiến dịch tăng doanh thu, lợi nhuận

Trải nghiệm MIỄN PHÍ

Bảng Giá

Gói Cơ Bản

 • Khách Hàng (APP)

 • Giới Thiệu Doanh Nghiệp
 • Đăng Ký/Đăng Nhập
 • Danh Sách Sản Phẩm
 • Chi Tiết Sản Phẩm
 • Đặt Mua Cơ Bản
 • Danh Sách Tin Tức
 • Chi Tiết Tin Tức
 • Nhận Thông Tin MKT
 • Người Bán Hàng (CMS)

 • Quản Lý Khách Hàng
 • Quản Lý Sản Phẩm
 • Quản Lý Yêu Cầu Đặt Hàng
 • Quản Lý Tin Tức
 • Quản Lý Nhân Viên, Phân Quyền
 • Marketing Cơ Bản
 • Quản Lý Cấu Hình Chung
 • Thống Kê, Báo Cáo Cơ Bản
Trải nghiệm MIỄN PHÍ

Gói Nâng Cao

 • Khách Hàng (APP)

 • Giới Thiệu Doanh Nghiệp
 • Đăng Ký/Đăng Nhập
 • Danh Sách Sản Phẩm
 • Chi Tiết Sản Phẩm
 • Đặt Mua Hàng Nâng Cao
 • Danh Sách Tin Tức
 • Chi Tiết Tin Tức
 • Nhận Thông Tin MKT
 • Khuyến Mãi Phổ Biến
 • Người Bán Hàng (CMS)

 • Quản Lý Khách Hàng
 • Quản Lý Sản Phẩm
 • Quản Lý Yêu Cầu Đặt Hàng
 • Quản Lý Tin Tức
 • Quản Lý Nhân Viên & Phân Quyền
 • Marketing Nâng Cao
 • Quản Lý Cấu Hình Chung
 • Thống Kê, Báo Cáo Nâng Cao
 • Quản Lý Đơn Hàng
 • Quản Lý Khuyến Mãi
 • Quản Lý Kho
Trải nghiệm MIỄN PHÍ

Gói Chuyên Nghiệp

 • Khách Hàng (APP)

 • Giới Thiệu Doanh Nghiệp
 • Đăng Ký/Đăng Nhập
 • Danh Sách Sản Phẩm
 • Chi Tiết Sản Phẩm
 • Đặt Mua Hàng Chuyên Nghiệp
 • Danh Sách Tin Tức
 • Chi Tiết Tin Tức (Có Bình Luận)
 • Nhận Thông Tin MKT
 • Khuyến Mãi Chuyên Nghiệp
 • Chat Trên App (Text, Hình Ảnh, Video)
 • Tìm Kiếm Theo Giọng Nói
 • Tích Hợp Thanh Toán Online
 • Tích Hợp Vận Chuyển
 • Người Bán Hàng (CMS)

 • Quản Lý Khách Hàng
 • Quản Lý Sản Phẩm
 • Quản Lý Yêu Cầu Đặt Hàng
 • Quản Lý Tin Tức
 • Quản Lý Nhân Viên & Phân Quyền
 • Marketing Chuyên Nghiệp
 • Quản Lý Cấu Hình Chung
 • Thống Kê, Báo Cáo Chuyên Nghiệp
 • Quản Lý Đơn Hàng
 • Quản Lý Khuyến Mãi
 • Quản Lý Kho
Trải nghiệm MIỄN PHÍ

3000+ Khách hàng tin dùng

Sở hữu App Hero ngay hôm nay
để gia tăng Doanh thu, lợi nhuận

Tặng App Demo cho 100 Khách hàng đăng ký sớm nhất

Trải nghiệm MIỄN PHÍ