Hoạt động Training tại Vinsofts

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm ứng dụng di động, phần mềm ứng dụng Web, phát triển phần mềm công nghệ 4.0,…Vinsofts còn đẩy mạnh trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin với việc thành lập các khóa học đào tạo cho các bạn có đam mê[…..]

Một số hoạt động của Vinsofts

Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện đặc biệt là nền công nghệ 4.0 với vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi[…..]