Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm quản lý bán hàng ERP?

Với sự phát triển vượt bậc của các giải pháp công nghệ, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng ERP cho chính cửa hàng, doanh nghiệp của mình. Phần mềm quản lý bán hàng ERP giúp các chủ cửa hàng, doanh nghiệp dễ dàng:[…..]

Phần mềm ERP là gì? Vai trò của ERP đối với mỗi doanh nghiệp?

Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống quản trị và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giữ vai trò giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong việc quản lý, vận hành dự án cũng như nhân sự và các nguồn tài nguyên khác. Thay vì thực hiện các công việc một cách[…..]

5 Lý do tại sao các doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm ERP

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống quản trị và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giữ vai trò giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian trong việc quản lý, vận hành dự án cũng như nhân sự và các nguồn tài nguyên khác. Thay vì thực hiện các công[…..]