Lập trình viên WEB

Mô tả công việc: – Tham gia phát triển các phần mềm trên nền tảng website theo công nghệ có kinh nghiệm – Tìm hiểu các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu dự án và tối ưu hiệu quả làm việc của nhóm – Hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo cho thành viên mới/học […]

Lập trình viên React Native

Mô tả công việc: – Tham gia phát triển các phần mềm dựa trên React Native – Tìm hiểu các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu dự án và tối ưu hiệu quả làm việc của nhóm – Hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo cho thành viên mới/học việc (nếu được yêu cầu) –[…..]

Lập trình viên PHP

Mô tả công việc: – Tham gia phát triển các phần mềm trên nền tảng website dựa trên ngôn ngữ PHP/MySQL (Laravel, Codeigniter,…) – Tìm hiểu các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu dự án và tối ưu hiệu quả làm việc của nhóm – Hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo cho thành viên[…..]

Lập trình viên .NET

Mô tả công việc: – Tham gia phát triển các phần mềm dựa trên .NET framework – Tìm hiểu các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu dự án và tối ưu hiệu quả làm việc của nhóm – Hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo cho thành viên mới/học việc (nếu được yêu cầu) –[…..]

Tuyển dụng Web Technical Leader

– Mức lương: Thỏa thuận
– Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
– Địa chỉ: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

Tuyển dụng lập trình viên Blockchain

– Mức lương hấp dẫn từ 1000 USD đến 3000 USD tùy theo trình độ và kinh nghiệm
– Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
– Địa chỉ: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội