TONY PHUNG
Founder/CEO

TONY PHUNG

VICTOR VU
Co-founder/ COO

VICTOR VU

MIA NGUYEN
CFO - Chief Financial Officer

MIA NGUYEN

ALEX HOANG
CTO - Chief Technology Officer

ALEX HOANG

DAVID NGUYEN
CMO - Chief Marketing Manager

DAVID NGUYEN

NORITH LA TORRE
Global Growth Manager

NORITH LA TORRE

 CHỨC VỤ: Giám đốc Phát triển Toàn cầu

 HỌC VẤN:
– Tốt nghiệp Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London
– Tốt nghiệp Trường Đại học Royal Holloway của London

KINH NGHIỆM:
– 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn chiến lược marketing, kỹ năng bán lẻ và chăm sóc khách hàng
– 2 năm kinh nghiệm quản lý
– Đã từng tham gia và thành công trên 10+ dự án

 SỞ THÍCH: 
– Khám phá các ngôn ngữ
– Đạp xe, tập thể hình và nhảy

LINDA PHUNG
Account Manager

LINDA PHUNG

LIAM DO
Mobile Dept. Manager

LIAM DO

ZELDA VU
Sales Manager

ZELDA VU

JOLIE NGUYEN
Graphics Design Leader

JOLIE NGUYEN

JULIAN NGUYEN
Sales Leader

JULIAN NGUYEN

SIKA LUONG
QA/QC Officer

SIKA LUONG

BRYAN PHAM
Web Team Leader

BRYAN PHAM

LEO PHAN
Web Team Leader

LEO PHAN

KEVIN BUI
Mobile Team Leader

KEVIN BUI

RAIT TRAN
HCM Representative Technical Leader

RAIT TRAN

LILY DAM
Content Marketing Leader

LILY DAM

HOANG PEAR
Senior Backend Developer

HOANG PEAR

CRANE PHUNG
Graphics Designer

CRANE PHUNG