Bạn cần tư vấn?

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG,
CUNG CẤP, TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN WEBSITE VINSOFTS.COM

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trang web này được điều hành bởi Công ty Cổ phần Vinsofts. Xin vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản dưới đây nếu muốn sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản sử dụng được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng. Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Đi kèm với văn bản này là quy định về Chính sách bảo mật.

2. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Vinsofts đối với các đối tượng trên website.

Chúng tôi tôn trọng các quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả của các bên liên quan và chúng tôi cũng mong muốn bạn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các nội dung này. Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm tên thương mại, mẫu logo công ty, khẩu hiệu, các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code hoặc các sản phẩm trí tuệ khác đều thuộc bản quyền của Vinsofts.com hoặc bên thứ ba cấp phép cho Vinsofts, được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Đồng nghĩa với điều này, bạn đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh Vinsofts.com để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của Vinsofts.com mà không được sự cho phép của chúng tôi.

Bản quyền của Vinsofts được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh ”Copyright  2013 – 2018 Vinsofts ., JSC. All rights reserved.”. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Vinsofts là xâm phạm quyền của Vinsofts. Vinsofts có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VINSOFTS

Vinsofts có quyền thay đổi và/ hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Vinsofts có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

Vinsofts có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/ thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Vinsofts. Theo đó, Vinsofts không chịu trách nhiệm đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ việc truyền dữ liệu nào liên quan đến website Vinsofts.com.

Vinsofts có quyền từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ mà không cần đưa ra bất kỳ một lý do nào.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại Vinsofts.com (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

Vinsofts cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ”Copyright  2013 – 2018 Vinsofts ., JSC. All rights reserved.”

Bạn đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Vinsofts; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người dùng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Vinsofts. Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Vinsofts và các đơn vị trực thuộc /nhân viên Vinsofts không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì bạn nên chấm dứt truy cập/sử dụng website.

5. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Trong quá trình thực hiện việc đăng ký nhận thông tin, báo giá cũng như nhận tư vấn về sản phẩm dịch vụ trên vinsofts.com, chúng tôi yêu cầu tất cả người sử dụng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin của mình. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc chặn quyền truy cập website của người sử dụng mà không cần thông báo cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

6. CÁC LIÊN KẾT TỚI BÊN THỨ 3

Trang web Vinsofts.com có thể chứa những đường liên kết tới các website của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Vinsofts.com). Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp, về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng khi chấp nhận truy cập vào các trang web này và hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi website mà bạn ghé thăm.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Vinsofts và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Vinsofts có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.