PHÙNG VĂN HUÂN
CEO/TGĐ

PHÙNG VĂN HUÂN

VŨ VĂN TIẾN
PGĐ & Trưởng phòng Nhân sự

VŨ VĂN TIẾN

NGUYỄN THỊ THẢO
CFO - Giám đốc Tài chính

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN MINH HOÀNG
CTO - Giám đốc Kỹ thuật

NGUYỄN MINH HOÀNG

NGUYỄN VĂN TIỆP
CMO - Giám đốc Truyền thông & MKT

NGUYỄN VĂN TIỆP

NORITH LA TORRE
Giám đốc Phát triển Toàn cầu

NORITH LA TORRE

PHÙNG THỊ THU
Trưởng phòng Dự án

PHÙNG THỊ THU

ĐỖ HỒNG CHIẾN
Trưởng phòng Mobile

ĐỖ HỒNG CHIẾN

VŨ THỊ TƯƠI
Trưởng phòng Kinh doanh

VŨ THỊ TƯƠI

NGUYỄN THỊ THU HIỀN
Trưởng nhóm Thiết kế Đồ họa

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGUYỄN VĂN THẠCH
Trưởng nhóm Kinh doanh

NGUYỄN VĂN THẠCH

LƯƠNG THỊ BÍCH THÙY
Trưởng phòng Quản lý chất lượng

LƯƠNG THỊ BÍCH THÙY

PHẠM VĂN MINH
Web Team Leader

PHẠM VĂN MINH

PHAN VĂN TUẤN ĐỨC
Web Team Leader

PHAN VĂN TUẤN ĐỨC

BÙI TRỌNG HIẾU
Trưởng nhóm Mobile

BÙI TRỌNG HIẾU

TRẦN XUÂN HỮU
Quản lý Kỹ thuật VPĐD TP. HCM

TRẦN XUÂN HỮU

LÊ VĂN HOÀNG
Backend Senior Developer

LÊ VĂN HOÀNG

PHÙNG MINH QUYẾT
Thiết kế Đồ họa

PHÙNG MINH QUYẾT